O nás

Rádi bychom Vám představili naše pracoviště "Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.", které je zaměřeno nejen na standardní oční vyšetření, ale i na v současné době nejkomplexnější vyšetření zeleného zákalu, s využitím nejmodernějších zobrazovacích metod.

V každodenní práci se snažíme, aby v rovnováze s lidským a citlivým přístupem k pacientům byla i naše odbornost. Každý z našich lékařů má svou vlastní specializaci, ve které se dále vzdělává. Kromě studia literatury se účastníme domácích i zahraničních odborných konferencí, na kterých neustále sledujeme pokroky v oftalmologii a také přednášíme nebo pořádáme kurzy a dělíme se tak o naše zkušenosti s dalšími lékaři. Na naše pracoviště také přicházejí oční lékaři na stáže. Publikujeme v lékařských časopisech i publikacích.

MUDr. Tomáš Kuběna absolvoval stáže zaměřené na zelený zákal

    MUDr. Tomáš Kuběna
  • u prof. G.L.Spaetha v USA /Wills Eye Institute -Philadelphia/www.willseye.org - světově uznávaným očním lékařem.
  • u prof. J.B. Jonase v Německu /University of Erlangen/ - zabývajícím se planimetrií zrakového nervu.
  • u prof. J. Airaxinena ve Finsku /Oulu University Hospital/ - jenž zkoumá vrstvu nervových vláken.
  • u prof. S. V. Kessinga v Dánsku /Copenhagen University Hospital/ - operujícím zelený zákal metodou IDK.

Výroční cena České glaukomové společnostiSpecielním komplexním vyšetřením zeleného zákalu se zabýváme od roku 1998, kdy jsme na našem pracovišti prováděli digitální planimetrii zrakového nervu. Za studii zabývající se planimetrií jsme v roce 1999 obdrželi Výroční cenu České glaukomové společnosti.

V roce 2000 jsme zakoupili Heidelberský retinální tomograf HRT2 (zobrazuje a měří ve 3D zrakový nerv), který jsme v roce 2008 obměnili za nejnovější HRT3. Také od roku 2008 provádíme měření nitroočního tlaku přístrojem ORA. V roce 2010 jsme pořídili přístroj spektrální OCT – iVue na měření vrstvy nervových vláken. V následujícím roce jsme zakoupili update na iVue, který nám umožňuje měřit komplex gangliových buněk v okolí makuly. Za knihu The Mystery of Glaucoma obdrželi na Kongresu glaukomové společnosti 20.4.2012 MUDr. Tomáš Kuběna spolu MUDr. Martinou Kofroňovou Výroční cenu České glaukomové společnosti za rok 2011. Jedná se o nejmodernější přístroje v České republice na zjišťování zeleného zákalu, které jsme pořídili a provozujeme je na vlastní náklady. 

Kniha

The Mystery of Glaucoma The Mystery of Glaucoma - MUDr. Tomáš Kuběna spolu MUDr. Martinou Kofroňovou jsou editory této nové knihy. Kniha obsahuje práce z předních světových glaukomových pracovišť s nejnovějšími poznatky o glaukomu. Jeden z článků pochází také z naší ordinace a pojednává o metodě zobrazení vrstvy nervových vláken u zdravého oka a u glaukomu. Tuto metodu jsme vyvinuli a používáme ji v každodenní praxi u našich pacientů s nitrooční hypertenzí a s glaukomem. Pomáhá nám k velmi včasnému záchytu glaukomového onemocnění. Knihu si může stáhnout zde!

Diplom 2011Za tuto knihu jsme na Kongresu glaukomové společnosti 20.4.2012 obdrželi Výroční cenu České glaukomové společnosti za rok 2011.

Hlavní přístrojové vybavení našeho pracoviště

Spectralis II - Multicolor + ANGIO OCT

Spectralis III - Multicolor + Bluepeak + ANGIO OCT + Přední segment

nejnovější generace spektrálního OCT - od firmy Heidelberg Engineering, skenuje podrobně jednotlivé vrstvy sítnice s možností barevných snímků a zorným polem 55st.

HRT 3

HRT 3

Heidelberský laserový tomograf sítnice.Skenuje prostorově terč zrakového nervu i sítnici.

iVue

iVue

Ambulantní spektrální OCT.OCT pro skenování jednotlivých vrstev sítnice.

SoLuTis

SoLuTis

SLT laser je určen k léčbě glaukomu. Tento laser umožňuje provádět selektivní laserovou trabekuloplastiku zaměřenou na snižování nitroočního tlaku. Tato léčebná metoda může být alternativou tam, kde pacietni mají problém s kapáním kapek.

ORA - Reichert

ORA - Reichert

Ocular response analyzer.Ocular response analyzer je převratný přístroj určený k měření nitroočního tlaku oka a biomechanických vlastností rohovky v jednom jednoduchém rychlém měření.

Corvis

Corvis ST

Bezkontaktní tonometr zohledňující skutečné biomechanické vlastnosti rohovky při přepočtu u glaukomu nízké tenze.

Canon CR-2 AF

Canon CR-2 AF

Digitální fundus kamera.Slouží k fotografování sítnice a detailu zrakového nervu.

Eidon

Eidon

Digitální širokoúhlá konfokální fundus kamera.Slouží k fotografování sítnice v rozsahu 120° až 200°

Haag Streit BX900

Haag Streit BX900

Digitální šterbinová lampa.Slouží k fotografování předního segmentu oka a prohlížení sítnice.

OCTOPUS 900

OCTOPUS 900

Počítačový perimetr. Měří rozsah a citlivost zorného pole.

Ultrazvuk Absolu

Absolu

Ultrazvuk. Zobrazuje ultrazvukově struktury oka.

TONOREF III - Niedek

TONOREF III - Niedek

Bezkontaktní autorefraktokeratotonometr. Měří refrakci oka, zakřivení rohovky a nitrooční tlak

Plusoptix A12

Plusoptix A12

Plusoptix je screeningový přístroj určený především pro použití u batolat a děti. Jeho konstrukce a funkce je podobná videokameře. Přístroj pomáhá efektivně zachytit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců. Přístroj Plusoptix dokáže zachytit oční vady, které mají bez včasné léčby trvalé následky.

LM500 - Niedek

LM500 - Niedek

Digitální fokometr. Měří automaticky dioptrie skel v brýlích.

Perkins MK2

Perkins MK2

Ruční aplanační tonometr

Omega 100

Omega 100

Binokulární nepřímý oftalmoskop

LEICA M 500

LEICA M 500

Operační mikroskop

SMT75MB

SMT75MB

Elektrokauter

VLÁČEK

elektrický N.Tento vláček v dolní čekárně /máme ještě jeden i v horní čekárně/ slouží pro pobavení malých i velkých. Je možno jej ovládat a ukrátit si čas na čekání na vyšetření.

Věda a výzkum

Vědecká a výzkumná činnost je nedílnou součástí naší práce a je zaměřena především na problematiku zeleného zákalu, na progresivní dětskou krátkozrakost na vývoj nových zobrazovacích metod při sledování patologických změn očního pozadí.

Roku 1997 jsme sestavili přístroj na snímání terče zrakového nervu s možností měření plochy zdravé a glaukomem poškozené části zrakového nervu. Praktickým přínosem této metody bylo přesnější poznání včasných stadií zeleného zákalu. Naše poznatky jsme publikovali v časopise Česká a slovenská oftalmologie, tato práce byla Českou glaukomovou společností oceněna jako nejlepší práce věnující se problematice glaukomu v roce 1999.

Náš další výzkum směřoval k ještě včasnějšímu rozpoznání glaukomových změn na očním pozadí, které se objevují ve vrstvě nervových vláken sítnice. Vyvinuli jsme metodu, která nám umožnila počínající změny způsobené zeleným zákalem zachytit počítačově zpracovanou digitální fotografií. V této oblasti spolupracujeme s Fakultou biomedicínského inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

V posledních letech věnujeme pozornost biomechanickým vlastnostem stěny oka, které jsou u glaukomu zřetelně odlišné od zdravého oka. Tyto vlastnosti sledujeme pomocí přístroje Ocular Response analyzer americký firmy Reichert. Zkoumáme možnosti, jak by bylo možné biomechanické vlastnosti příznivě ovlivnit.

Dlouhodobě se věnujeme také problematice progresivní dětské krátkozrakosti, kdy u dětí dochází k většímu růstu oka a spolu s ním i k růstu dioptrií. Podle naší hypotézy se na tomto procesu uplatňuje nadměrné zatížení očí infračerveným zářením, které vede ke zvýšení teploty v ohnisku ve sklivci před sítnicí. Toto přehřívání pak podněcuje další růst oka, což je příčinou dalšího přibývání dioptrií. Ve spolupráci s firmou TL technologies jsme vyvinuli specielní brýlová skla, která filtrují infračervené a ultrafialové záření a brání tak zvyšování teploty ve sklivci a tím i přírůstku dioptrií. Výsledky jsme publikovali v časopise Česká a slovenská oftalmologie roku 2004. Více se o těchto sklech můžete dozvědět na www.tlt.cz.

V současné době se věnujeme problematice zánětů okrajů víček, při kterých dochází k opakovaným ječným a vlčím zrnům. Sledujeme efekt vlhkého prohříváním víček, které uvolní ucpané vývody žlázek na okrajích víček a umožňuje předcházet recidivám těchto zrn. 

Naši učitelé

Naše ordinace má velký vzor v mém otci, panu docentu Karlu Kuběnovi, který bral své povolání po celý život jako své poslání, jehož cílem je prospěch pacienta. Jeho slova jsou: Pro mě byl pacient vždy Někdo, ať to byl národní umělec nebo drobný pasekář z Nedašovy Lhoty. Snažil jsem se, aby měl pocit, že je očekáván, že je v naší ordinaci vítán. Dbal jsem vždy, aby se stal středem pozornosti dalších lékařů a sester. Vážili jsme si důvěry, s níž se svěřil do našich rukou.

Dalším naším vzorem je pan profesor George L. Spaeth z Willsovy nemocnice ve Filadelfii v USA, který mě před lety získal pro glaukom (zelený zákal). Říkával, že pečovat o pacienty je naší vznešenou výsadou.

Snažíme se být pokračovateli těchto velkých lidí, pro které je prioritou dobro druhých. Snažíme se vytvářet kolektiv, ve kterém je radostná a pokojná atmosféra. Vnímáme, že vysvětlení, uklidnění nemocného člověka od zbytečných obav a dobré slovo jsou stejně důležité jako léky.

Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc.

Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc.

 prof. G.J. Spaeth

prof. G.J. Spaeth

Adresa

Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.
U Zimního stadionu 1759
760 00 Zlín

Free WiFi

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

dle jednotlivých lékařů

Provozní hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 14:00
Středa 7:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 14:00