Glaukom - zhodnocení papily

Zhodnocení papily zrakového nervu

Jak mohu nejlépe zhodnotit papilu zrakového nervu a vrstvu nervových vláken v každodenní praxi?

Máte 465 000 gang. buněk

Máte 465 000 gang. buněk

Máte NT 8/5,5

Máte NT 8/5,5

Gangliové buňky však nevidíme, bohužel

Gangliové buňky však nevidíme, bohužel

Množství gangliových buněk můžeme usuzovat podle svazečků nervových vláken na sítnici

Množství gangliových buněk můžeme usuzovat podle svazečků nervových vláken na sítnici

Množství gangliových buněk můžeme usuzovat podle svazečků nervových vláken na sítnici

Množství gangliových buněk můžeme usuzovat podle svazečků nervových vláken na sítnici

Kdybychom tak uměli spočítat množství gangliových buněk jako umíme změřit nitrooční tlak! To by se nám diagnostikoval glaukom! Na množství gangliových buněk můžeme jen usuzovat podle svazečků nervových vláken na sítnici a podle šíře neuroretinálního lemu terče zrakového nervu. Sledování změn vrstvy nervových vláken je citlivější pro včasné poznání glaukomu než sledování terče samotného. Vzhledem k variabilitě terče je obtížné stanovit jednotnou normu pro všechny lidi. Vrstva nervových vláken morfologicky je však téměř stejná u každého člověka!

Velikost terče

Zdravý malý terč má i malé C/D, zdravý velký terč má i velké C/D.

Zdravý malý terč má i malé C/D, zdravý velký terč má i velké C/D.

C/D poměr je fyziologický od 0,1 do 0,9.

C/D poměr je fyziologický od 0,1 do 0,9.

Pro správné určení velikosti je potřeba sledovat vnitřní hranice sklerálního lemu.

Pro správné určení velikosti je potřeba sledovat vnitřní hranice sklerálního lemu.

Pro správné určení velikosti je potřeba sledovat vnitřní hranice sklerálního lemu.

Pro správné určení velikosti je potřeba sledovat vnitřní hranice sklerálního lemu.

Tento terč má širokou cirkulární peripapilární atrofii

Tento terč má širokou cirkulární peripapilární atrofii, která opticky vytváří falešný dojem širokého neuroretinálního lemu, zvláště nasálně.

Tento terč má širokou cirkulární peripapilární atrofii

Budeme-li sledovat sklerální lem (znázorněn tečkovaně), uvidíme, že zrakový nerv je poškozen mnohem více, než se by se nám první pohled zdálo.

Rozsah a hloubka exkavace

Správně určit rozsah a hloubku exkavace vyžaduje vidět terč prostorově:

  • Přímým oftlamoskopem je to možné pomoci užití speciální techniky Prof. Spaeth
  • Štěrbinovou lampou s bezkontaktní či kontaktní čočkou je to nejpraktičtější
Jak byste hodnotili rozsah exkavace terče na tomto snímku?

Jak byste hodnotili rozsah exkavace terče na tomto snímku?

Očekávali byste protažení exkavace k hornímu pólu terče, jak nám ukazuje tento snímek z tomografu HRT II.

Očekávali byste protažení exkavace k hornímu pólu terče, jak nám ukazuje tento snímek z tomografu HRT II.

exkavace levé oko

exkavace levé oko

Na kterém oku je exkavace větší, na pravém nebo na levém? Podle pohledu na fotografie jistě na levém.

exkavace pravé oko

exkavace pravé oko

Na kterém oku je exkavace větší, na pravém nebo na levém? Podle pohledu na fotografie jistě na levém.

exkavace levé oko

exkavace levé oko

Ale tomograf nám ukazuje, že exkavace je větší na pravém oku.

exkavace pravé oko

exkavace pravé oko

Ale tomograf nám ukazuje, že exkavace je větší na pravém oku.

A jak byste hodnotili tento terč?

velké protažení exkavace do nasálního horního kvadrantu

Podle předešlého snímku byste jistě nečekali tak velké protažení exkavace do nasálního horního kvadrantu, jak nám ukazuje tomograf.

Co je příčinou toho, že při pohledu na snímky hodnotíme rozsah exkavace nesprávně? Je to skutečnost, že i růžová oblast neuroretinálního lemu může být již prohloubená, což vídáme zvláště na počátku rozvoje glaukomové neuropathie.

A jak se můžeme vyhnout záměně okrsku bledší barvy za skutečnou exkavaci? Tím, že budeme mít na paměti, že exkavace může být větší než nablednutí. Také zařazení zeleného filtru na pomůže snížit nežádoucí barevný kontrast.

Barva terče

oblast exkavace bledší a oblast lemu růžová

U rozvinuté glaukomové neuropathie bývá oblast exkavace bledší a oblast lemu růžová.

terč bledý - pravděpodobně jiný mechanismus poškození terče

Je -li terč bledý i v oblasti neuroretinálního lemu, pravděpodobně se jedná o jiný mechanismus poškození terče, např. o stav po přední ischemické neuropathii.

Cévy

Jaké informace nám mohou říci cévy o poškození terče glaukomem? Cévy kopírují povrch terče, jeho nerovnosti se projevují záhyby cév. Při glaukomu mohou být obnaženy cévy, které dříve probíhaly v n. lemu. Při pokročilého glaukomu se zužují arterie a vzniká arteriovenózní nepoměr!

cévy a poškození terče glaukomem

Na dolním pólu terče je patrný zálom vény, která zviditelňuje přítomnost i hloubku exkavace až k dolnímu okraji terče.

cévy a poškození terče glaukomem

V nasálním horním kvadrantu terče vidíme obnažené cévy, které dříve probíhaly v lemu. Toto obnažení může být jedním z prvních příznaků glaukomové neuropathie.

cévy a poškození terče glaukomem

Arterie je v brance téměř vždy nasálně od vény.

cévy a poškození terče glaukomem

Arterie je v brance téměř vždy nasálně od vény.

cévy a poškození terče glaukomem

pacientka 1998

(tenze 40-50 torr) Na obrázcích vidíme terče levého oka pacientky, u které se ani opakovanými operacemi nepodařilo snížit nitrooční tlak.

cévy a poškození terče glaukomem

pacientka 2001

Kromě zvětšení a vertikálního protažení exkavace je zřetelné zúžení arterií, zatímco vény jsou zúženy jen méně zřetelně.

cévy a poškození terče glaukomem

V dolní polovině terče, kde je exkavace hlubší a poškození terče větší, je zřetelné zúžení arterií a celkový úbytek cévní kresby oproti horní polovině terče.

Nervová vlákna

Můžeme z nálezu na terči potvrdit glaukom?

Můžeme z nálezu na terči potvrdit glaukom?

Nejde o vrozené změny terče?

Nejde o vrozené změny terče?

Vrstva nervových vláken nám dá odpověď!

Vrstva nervových vláken nám dá odpověď!

Jsme schopni sledovat vrstvu nervových vláken v každodenní praxi bez nákladných přístrojů? Ano!

Vyšetření vrstvy nervových vláken indirektní biomikroskopií

  • štěrbinová lampa s paprskem rovnoběžným s osou našeho pohledu
  • 60-90 D čočka nebo čočka Goldmanova
  • Pacient v mydriáze
nastavení ramene štěrbinové lampy rovnoběžně s osou našeho pohledu

Na snímku vidíme nastavení ramene štěrbinové lampy rovnoběžně s osou našeho pohledu. Pacient se dívá druhým okem 15 stupňů směrem temporálně.

Takto postupně pohybujeme paprskem světla na sítnici a sledujeme vrstvu nervových vláken.

Takto postupně pohybujeme paprskem světla na sítnici a sledujeme vrstvu nervových vláken.

Takto postupně pohybujeme paprskem světla na sítnici a sledujeme vrstvu nervových vláken.

Takto postupně pohybujeme paprskem světla na sítnici a sledujeme vrstvu nervových vláken.

Sledování vrstvy nervových vláken bez nákladných přístrojů

Modrá šipka - ukazuje plochu na sítnici, která obsahuje nervová vlákna. Sítnice je jemně proužkovaná, světlejší, cévy "jsou jako pod závojem". Červená šipka - ukazuje místo bez nervových vláken. Sítnice je tmavší, bez proužkování. Cévy jsou ohraničeny neobvykle ostře.

Na fotografii je znázorněný paprskovitý výpadek nervových vláken.

příklad 1

Na fotografii je znázorněný paprskovitý výpadek nervových vláken.

Na snímku z tomografu je také dobře zřetelný.

příklad 1

Na snímku z tomografu je také dobře zřetelný.

Na perimetru zatím NIC!

příklad 1

Na perimetru zatím NIC!

Na fotografii je znázorněný paprskovitý výpadek nervových vláken

příklad 2

Na fotografii je znázorněný paprskovitý výpadek nervových vláken.

Na snímku z tomografu je také dobře zřetelný

příklad 2

Na snímku z tomografu je také dobře zřetelný.

Na perimetru je znázorněný jako horní nasální skok!

příklad 2

Na perimetru je znázorněný jako horní nasální skok!

Adresa

Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.
U Zimního stadionu 1759
760 00 Zlín

Free WiFi

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

dle jednotlivých lékařů

Provozní hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 14:00
Středa 7:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 14:00