Glaukomové komplexní vyšetření

Komplexní diagnostika glaukomu "puzzle"

Při komplexní vyšetření glaukomu považujeme za důležité VŠECHNY tyto "puzzle".

1. HRT 3 - Konfokální skenovací laserová oftalmoskopie /3D snímky papily/

Přístroj HRT III - Heidelberský laserový tomograf sítnice

Heidelberský retinální tomograf považujeme stále jako hlavní zobrazovací metodu v diagnostice glaukomové neuropatie.

HRT3 používá tyto analýzy:
* MRA - Moorfieldská regresní analýza
* GPS - Glaukomové pravděpodobnostní skóre
* TCA - Topografická analýza změn v čase

2. SOCT - Spektrální optická koherentní tomografie

Spectralis

SOCT Spectralis nám umožnuje tyto glaukomové skeny:
* BMO-MRWW - měření minimální tloušťky neuroretinálního lemu od okraje Bruchovy membrány
* RNFL - měření tloušťky vrstvy nervových vláken v okolí zrakového nervu
* PPAA - analýza asymetrie vrtsvy sítnice v centrální krajině
* GCL - analýza vrstvy gangliových buněk v centrální krajině
* MULTICOLOR - barevný snímek zrakového nervu a jeho okolí dokumetující případné výpadky ve vrstvě nervových vláken

3. Barevná fotografie/digitální snímky zrakového nervu/

Barevná fotografie/digitální snímky zrakového nervu/

Má své stálé a nezastupitelné místo, neboť věrně reprodukuje barevnost papily a jejího okolí.

4. PERIMETRIE

Perimetrie

Patří mezi základní vyšetření. Ideální případ včasné diagnostiky glaukomu, je když nález na perimetru je fyziologický. Naopak při velmi pokročilých stadiích poškození glaukomem pozorujem více změny na perimetru než na očních tomografech.

5. GONIOSKOPIE

Gonioskopie

Bez vyšetření dohovkorohového úhlu nelze stanovit typ případného zeleného zákalu.

6. MĚŘENÍ NITROOČNÍHO TLAKU

Měření nitroočního tlaku

Měřený nitrooční tlak by měl být přepočtený pouze dle biomechanických vlastností oka -přístrojem ORA. Pozn. Není správné a ani přesné přepočítávat NT podle tloušťky rohovky! Protože, ne každá tlustá rohovka je pevná a ne každá tenká rohovka je měkká, ale může to také být právě naopak.

ZÁVĚR

Oční tomografy HRT3 a SOCT

Oční tomografy HRT3 a SOCT jsou základními vyšetřeními při komplexním vyšetření. Přesto je velmi důležité vždy se také podívat Volkovou čočkou 60D nebo 90D v mydriáze na štěrbninové lampě a zhodnotit " vlastním pohledem" papilu a vrstvu nervových vláken /v zeleném světle/. Potom teprve popsat nálezy na tomografech.

Použití obou očních tomografů HRT3 a SOCT nám dává větší diagnostickou jistotu, neboť se v naší dlouholeté praxi setkáváme, že nález určité typy glaukomové neuropetie, projeví jen na jednoz nic a na druhém nikoliv a naopak.

Z našich mnohaletých pozorování máme zkušenost, že i vývoj léčeného glaukomu je nepřevídatelný, může i při léčbě několik let neprogredovat a pak najednou začít progredovat.

Glaukom dělíme na neaktivní a aktivní stadium. Proto je důležité celoživotní sledování.

Adresa

Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.
U Zimního stadionu 1759
760 00 Zlín

Free WiFi

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

dle jednotlivých lékařů

Provozní hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 14:00
Středa 7:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 14:00