Nadstandardní vyšetření pro pacienty

Zelený zákal

komplexní vyšetření přístroji HRT3, SPECTRALIS III , ORA

Jedná se o vyšetření , které je v současné době nejkomplexnější a nejspolehlivější na diagnostiku a sledováni účinnosti léčby zeleného zákalu. Zelený zákal je závažným očním onemocněním, které v časných stadiích nemá žádné subjektivní příznaky a při běžném očním vyšetření se někdy velmi obtížně rozpoznává.

Nabízíme Vám komplexní vyšetření zeleného zákalu přístroji:

Heidelbergský retinální tomograf - HRT3

Heidelbergský retinální tomograf - HRT3

Jedná se o konfokální skenovací laserový mikroskop, který vytváří počítačový 3D otisk /s přesností 10nm/ zrakového nervu a poznává jeho poškození zeleným zákalem. Je považován za zlatý standard pro diagnostiku glaukomu.

Pro vyšetření glaukomu používáme:

 1. měření zrakového nervu - Moorfieldskou regresní analýza
 2. glaukomové pravděpodobnostní skóre - GPS analýza
 3. sledování změn v čase - TCA - topografická analýza změny

SPECTRALIS III - spektrální tomograf OCT

SPECTRALIS II - spektrální tomograf OCT

premiový glaukomový modul

Přináší potenciál v podobě včasné diagnostiky, sledování a analýzy glaukomu.

Pro vyšetření glaukomu používáme:

 1. měření šíře zrakového nervu o okraje bruchovy membrány /MRW analýza/
 2. měření vrstvy nevových vláken v okolí zrakového nervu /OHN analýza/
 3. měření gangliový buněk temoprálně od makuly /GC analýza/
 4. zbrazení vypadku ve vrstvě nervových vláken /Multicolor/
 5. zbrazení vypadku ve vrstvě nervových vláken /ANGIO OCT/

Spektrální tomograf OCT - iVue

Spektrální tomograf OCT - iVue

rohovkový modul

měří tloušťku a topografii rohovky

Ocular Response Analyzer - ORA

Ocular Response Analyzer - ORA

Tento přístroj měří nitrooční tlak v závisloti na pevnosti a pružnosti stěny oka. Nitrooční tlak měřený běžným bezkontaktním tonometrem může vykazovat u některých pacientů poměrně velkou odchylku od skutečné hodnoty, protože do měření nezahrnuje vlastnosti oční stěny. Toto měření je přesnější než případná korekce NT podle tloušťky rohovky.

a dalšími, kterými provádíme detailní vyšetření všech částí oka, na kterých se poškození zeleným zákalem může projevit – rohovky, duhovkorohovkového úhlu, duhovky, čočky, sítnice, cév a zorného pole.

Tímto komplexním glaukomovým vyšetřením jsme schopni:

 • zachytit zelený zákal dříve, než nastanou první změny vidění
 • navrhnout potřebnou léčbu
 • s časovým odstupem sledovat průběh onemocnění a případně upravit léčbu

Pokud by jste se rozhodli pro vyšetření na našem pracovišti, je dobré si sebou přinést veškerou lékařskou dokumentaci (vztahující se k očím)- není to však podmínkou. Vyšetření je ambulantní a trvá asi 2 hod. Na závěr vyšetření dostane pacient lékařskou zprávu + barevné fotografie + výsledky z tomografu a dalších přístrojů ihned. A s nimi se pak může vrátit ke svému příslušnému očnímu lékaři. Pokud se příslušnému očnímu lékaři bude po čase zdát, že se zdravá plocha zrakového nervu nebo nervových vláken zmenšila , je možno opět znovu provést přeměření na tomografech a porovnání s prvotními měřeními. Veškeré záznamy jsou u nás archivovány tak, aby srovnání bylo možné provést i po několika letech.

V současné době již máme vyšetřeno více než 30 000 očí.

Vyšetření sítnice Spektrální OCT III

Vyšetření je velmi přínosné pro včasné poznání např. věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) sítnice, diabetické retinopatie a dalších onemocnění sítnice. Díky jejich poznání je možné zahájit vhodnou léčbu a tak předejít trvalému poškození sítnice a tím i ztrátě zraku.

"SPECTRALIS II" neboli spektrální optický koherentní tomograf dokáže lékaři velmi přesně, rychle a detailně zobrazit optické řezy všemi vrstvami sítnice.

Ceník

vyšetření doba vyšetření cena vyšetření
pro pojištěnce v ČR pro nepojištěnce v ČR
Zelený zákal (glaukom) vyšetření HRT3 a SOCT Spectralis - glaukomové skeny 2 hodiny 1 200 Kč 1 200 Kč + 800 Kč (oční vyšetření)
Vyšetření sítnice SOCT Spectralis - sítnicový sken 15 min. 300 Kč 300 Kč
 
Vyšetření pro oprávnění k řízení motorových vozidel   500 Kč 500 Kč
Vyšetření pro práci v rizikovém prostředí   300 Kč 300 Kč
Vyplnění formuláře pro ztížení společenského uplatnění   300 Kč 300 Kč
Vyplnění formuláře pro bolestné   300 Kč 300 Kč
Odstranění drobných výrůstků na víčkách   300 Kč 300 Kč

Adresa

Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.
U Zimního stadionu 1759
760 00 Zlín

Free WiFi

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

dle jednotlivých lékařů

Provozní hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 14:00
Středa 7:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 14:00