Zelený zákal (glaukom)

Cílem tohoto sdělení je pomoci Vám a Vaší rodině pochopit závažnou oční chorobu - zelený zákal neboli glaukom (Řecky glaukos znamená zelený). Je dobře znát jeho možné příčiny projevy na oku i pochopit jeho léčbu.

Instruktážní video

Popis onemocnění

Dříve než budeme o této chorobě hovořit, můžeme se snažit porozumět, jak pracuje naše zdravé oko a jak se mění jeho činnost při zeleném zákalu. V přední části oka jsou průhledné tkáně - rohovka, nitrooční tekutina, čočka a sklivec, kterými se dostává světlo až na sítnici, kde se soustředí ve žluté skvrně. Sítnice světlo přijme a zrakovým nervem odešle do mozku, kde si teprve vidění uvědomujeme.

Oko

Hlavním příznakem zeleného zákalu není zkalení očních tkání, tak jako např. u šedého zákalu, kde je zkalená čočka, ale je to poškození zrakového nervu.

zrakový nerv na očním pozadí


(Červené čáry na obrázku jsou cévy, které vchází do oka centrem zrakového nervu. Skutečná velikost zrakového nervu je jako špendlíková hlavička.)

Nitrooční tekutina se neustále tvoří v řasnatém tělísku - žlázce uložené za duhovkou, protéká přes zornici do přední komory vyživuje průhledné bezcévné tkáně a opouští oko v duhovkorohovkovém úhlu do cévního řečiště - znázorněného na obrázku.

Nitrooční tekutina

Rovnováha mezi tvorbou a vstřebáváním nitrooční tekutiny zajišťuje udržování optimálního nitroočního tlaku. V případě, že se vytvoří nitrooční tekutiny více, než stačí z oka odtéci, nitrooční tlak stoupá a může vést k poškození zrakového nervu a tím k výpadkům zorného pole, později zhoršení centrálního vidění nebo i jeho ztrátě.

Známe mnoho forem glaukomu, ale o dvou z nich byste měli vědět více.

  1. Akutní záchvat glaukomu nebo také glaukom uzavřeného úhlu
    Objevuje se náhle, nečekaně a projevuje se krutou bolestí oka i celé poloviny hlavy, nevolností nebo i zvracením, zarudnutím oka a zhoršením vidění. Duhovka naléhá na rohovku a nitrooční tekutina nemůže odtékat, hromadí se v oku a zvyšuje nitrooční tlak až na takovou hodnotu, že oko bývá na pohmat tvrdé jako kámen. Akutní záchvat zeleného zákalu je nutné léčit na očním oddělení, kde po snížení tlaku očními kapkami i celkově podanými infusemi zpravidla následuje operace laserem nebo i operace klasickou chirurgickou metodou, při které je odstraněn kořen duhovky a tak vytvořena náhradní cesta, kudy může tekutina z oka odtékat.
  2. Chronický glaukom nebo také glaukom otevřeného úhlu
    U této formy je odtok nitrooční tekutiny zhoršen a v oku dochází k lehkému zvýšení nitroočního tlaku, který způsobuje postupné odumírání gangliových buněk sítnice i vláken zrakového nervu. Jde o onemocnění pomalé, bez nápadnějších příznaků, ne nadarmo se tomuto druhu glaukomu říká "tichý zloděj vidění". Léčba této formy zeleného zákalu spočívá v aplikaci očních kapek, které snižují nitrooční tlak. Jen u malého počtu pacientů tato léčba nestačí a je nutno provést operaci laserem nebo chirurgicky, podobně jako u akutního glaukomu.

Léčba

Zjistíme-li, že k poškození zrakového nervu došlo například při nitroočním tlaku nebo 16 torr, pak naším cílem naší léčby je tento výchozí tlak snížit, aby se proces postupného poškozování zpomalil.

A čím více je zrakový nerv při určitém nitroočním tlaku poškozený, čím více vláken už odumřelo, tím více je potřeba nitrooční tlak snížit. Podle toho, jak razantně potřebujeme nitrooční tlak snížit, volíme buď kapky, nebo operaci. Kapky jsou jej schopny snížit lehce, operace jej sníží více. A to je princip léčby glaukomu.

Méně poškozený nerv, menší snížení tlaku = KAPKY

Méně poškozený nerv, menší snížení tlaku = KAPKY

Více poškozený nerv, větší snížení tlaku = OPERACE

Více poškozený nerv, větší snížení tlaku = OPERACE

Vaše časté otázky

Proč právě já mám glaukom? Jak jsem k němu přišel?

Jen u jednoho z 20 pacientů známe příčinu, bývá to jiná oční nemoc nebo poranění. 95 % pacientů s glaukomem se již narodilo s tendencí na jeho vznik a glaukom se postupně po řadu let vyvíjel.

Může nějaká dieta ovlivnit nitrooční tlak?

Není žádných důkazů, že by dieta mohla ovlivnit tlak. Známe však nepříznivý vliv obezity na prognózu zeleného zákalu.

Jak může krevní tlak ovlivnit glaukom?

Podle posledních poznatků nízký krevní tlak, zvláště jeho pokles v noci při spánku, může způsobit progresi poškození zrakového nervu.

Mohu sám nějak cítit, že mám vysoký nitrooční tlak?

Sami na sobě to poznají jen někteří pacienti, kteří si již glaukom léčí, ti, u kterých zatím nemoc poznána nebyla lehké zvýšení tlaku nepostřehnou. Velké zvýšení může být provázeno bolestmi oka i hlavy a duhovými barvami kolem pouličních světel.

Souvisí spolu zelený a šedý zákal?

Obě choroby se mohou vyskytnout u starších lidí současně, ale není mezi nimi žádný příčinný vztah.

Může vést glaukom ke ztrátě vidění?

Převážná většina pacientů si udrží vidění po dlouhá léta. Jen v ojedinělých případech i přes veškerou léčbu glaukom nedovedeme zvládnout a dojde ke ztrátě vidění. Jen při dobré vzájemné spolupráci a důvěře je naděje na udržení vidění po dlouhou dobu.

Je nutná stálá péče při glaukomu?

Pro všechny pacienty s glaukomem je důležité, aby docházeli k pravidelným kontrolám vidění, nitroočního tlaku a zorného pole, případně podstoupili specielní vyšetření - Digitální zobrazení zrakového nervu - (tj. počítačové tomografické zobrazení + barevná fotografie a stanovení zdravé a nemocné části zrakového nervu jednak pro aktuální rozhodnutí způsobu léčby a jednak pro sledování do budoucna, zda se plocha nervových vláken při dané léčbě již nezmenšuje.) Jen při dobré vzájemné spolupráci a důvěře je naděje na udržení vidění po dlouhou dobu.

Adresa

Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.
U Zimního stadionu 1759
760 00 Zlín

Free WiFi

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

dle jednotlivých lékařů

Provozní hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 14:00
Středa 7:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 14:00