Diabetická retinopatie

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné onemocnění, které má důsledky pro řadu orgánů lidského těla. Jedním z nich jsou i oči. Diabetické důsledky pro zrak mohou být velmi závažné a v krajním případě končí ztrátou zraku. Čím diabetici trpí?

U cukrovky dochází ke kolísání hladiny krevního cukru, které může způsobovat zhoršení zraku. Nastupuje rozmazané vidění, pokud je oko krátkozraké, dochází k přechodnému zhoršení této refrakční vady nebo k jejímu vzniku. Pokud hladina cukru stoupne, roste také koncentrace sorbitolu a dalších metabolitů, které vyvolávají otok a zakalení čočky.

Instruktážní video

Popis onemocnění

Z odborného hlediska rozdělujeme diabetické poškození sítnice na tzv.:

  • diabetickou retinopathii - postižení sítnice v periferně od místa nejostřejšího vidění
  • diabetickou makulopathii - onemocnění centrální části sítnice

Zatímco změny v periferii sítnice probíhají nepozorovaně, změny v místě nejostřejšího vidění se projeví zhoršením zraku, zvláště při čtení.

Počítačově upravený snímek očního pozadí při diabetu

Změny na očním pozadí se nejprve projevují na cévách. Stěna cévy je vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie poškozena, může se vyklenout (mikroaneurysma) nebo dochází k prosakování krve na sítnici (hemorhagie) a hromadění odpadních látek (tvrdé exudáty). Tyto změny obvykle zhoršení vidění nezpůsobí. Jejich přítomnost však vede k narušení výživy sítnice, nedostatku kyslíku i k špatnému odstranění odpadních látek. Tyto změny jsou impulsem pro sítnici k „přestavění“ cévního řečiště za účelem lepšího zásobení kyslíkem. Dochází ke vzniku drobných zkratek mezi tepnou a žílou (IRMA abnormity), ke změně tvaru a průběhu žil, které začínají mít tvar růžence (diabetické flebopathie). Díky trvajícímu poškození cévní stěny dochází též k úniku tekutiny pod sítnici (edém) a k zúžení tepen, způsobující infarkt na sítnici (měkký exudát). Tyto změny jsou již závažné, zhoršují vidění pacientů s diabetem a je nezbytné jejich včasné ošetření laserem, které provádíme také v naší ambulanci. Po rozšíření zornice a místním znecitlivění rohovky kapkami na oko nasadíme vyšetřovací čočku a pacient vnímá pouze záblesky světla. Zákrok se provádí vsedě, trvá asi 15 minut a nebývá bolestivý. Po tomto ošetření pacient odchází domů. Není však povoleno řídit motorová vozidla pro neostré vidění. Je vhodný doprovod další osoby, zvláště u starších lidí.

OCT přístroj

Další možností léčby je injekční aplikace látky , která brání růstu patologických novotvořených cév a pomáhá při otoku sítnice.

Není-li diabetes mellitus dlouhodobě dobře kompenzován a sítnice trpí nedostatkem kyslíku, vznikají na sítnici a na zrakovém nervu nové nekvalitní cévy. Tyto často praskají, způsobují již rozsáhlé krvácení, které spolu s ostatními změnami nevratně poškodí sítnici. Zde již laser nestačí a je třeba chirurgické řešení - tzv. pars plana vitrektomie s implantací silikonového oleje. Tato operace zamezí dalšímu zhoršení stavu, ale poškozené vidění nedokáže zlepšit.

Ve všech stadiích onemocnění, a to i bez očních komplikací cukrovky, jsou velmi důležité pravidelné oční kontroly, v ideálním případě stav sítnice dokumentujeme fotograficky.

V naší ambulanci provádíme pravidelné preventivní i kontrolní vyšetření diabetiků včetně fotodokumetace speciálními barevnými snímky, které jsou počítačově upraveny. V komplikovaných případech jsme schopni doplnit vyšetření o nejmodernější nadstandardní postupy, za použití OCT přístroje, které nám pomáhají zvolit ten nejlepší terapeutický postup a jeho správné načasování.

Nabízíme vám specielní nadstandardní vyšetření Diabetické retinopatie na našem pracovišti!

Adresa

Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.
U Zimního stadionu 1759
760 00 Zlín

Free WiFi

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

dle jednotlivých lékařů

Provozní hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 14:00
Středa 7:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 14:00