Standardní vyšetření pro pacienty

Standardní vyšetření je základní oční vyšetření všech očních onemocnění a úrazů od novorozeneckého věku až po nejstarší věkovou skupinu, včetně předpisu brýlí a léků. Vyšetření provádí v naší ordinaci atestovaní oční lékaři s pomocí přístrojového vybavení dle příslušného předpisu Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Standardní péče je u nás hrazena všemi zdravotními pojišťovnami v plném rozsahu.

Druhy vyšetření

Při standardním vyšetření v naší ordinaci můžeme podle charakteru onemocnění využít:

  • Fotodokumentaci předního segmentu oka digitální štěrbinovou lampou
  • Fotodokumentaci očního pozadí digitální funduskamerou
  • Vyšetřit zorného pole počítačovým perimetrem
  • Vyšetřit oko ultrazvukem
  • Vyšetřit sítnici při diabetické retinopathii
    Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné onemocnění, které má důsledky pro řadu orgánů lidského těla. Provádíme fotodokumetaci přítrojem Canon CF-60UV ,kdy speciální barevné snímky celé sítnice, jsou počítačově upraveny.
Fotodokumentace předního segmentu oka digitální štěrbinovou lampou

Fotodokumentace předního segmentu oka digitální štěrbinovou lampou

Fotodokumentace očního pozadí digitální funduskamerou

Fotodokumentace očního pozadí digitální funduskamerou

Vyšetření zorného pole počítačovým perimetrem

Vyšetření zorného pole počítačovým perimetrem

Vyšetření oka ultrazvukem

Vyšetření oka ultrazvukem

Vyšetření sítnice při diabetické retinopathii

Vyšetření sítnice při diabetické retinopathii

Ortoptické vyšetření

Ortoptické vyšetření Jedná se vyšetření a léčbu dětí s šilháním a tupozrakostí.

Toto vyšetření provádí v naší ordinaci ortoptistka – odborná zdravotní sestra s příslušnou kvalifikací.

Na ortoptické vyšetření odesílají pacienty nejen naši oční lékaři, ale také lékaři z jiných pracovišť. Naše ortoptické pracoviště je jedno z mála v zlínském kraji, které provádí cvičení tupozrakosti a šilhání dětí.

Smluvní pojišťovny

Adresa

Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.
U Zimního stadionu 1759
760 00 Zlín

Free WiFi

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

dle jednotlivých lékařů

Provozní hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 14:00
Středa 7:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 14:00