Myopie

Zmírnění progrese krátkozrakosti u dětí pomocí speciálních brýlových skel TLT

Naše oční ordinace ve spolupráci s firmou TL TECHNOLOGIES se účastní vědeckého programu, jehož úkolem je ověřit účinek speciálních brýlových skel TLT na zmírnění progrese krátkozrakosti u dětí s diagnózou myopia progresiva.

Na základě zadání lékařského vědeckého týmu byly vyvinuty a nyní máme k dispozici brýlová skla TLT takových vlastností, o kterých se předpokládá, že mohou vést ke zmírnění progrese tohoto druhu krátkozrakosti.

Naše pracovní hypotéza progrese myopie světlem a teplem, prezentovaná v roce 1996 na 6. mezinárodní konferenci o krátkozrakosti v Hakone předpokládá disponované dětské oko s vrozenou, i když velmi jemnou a v raném dětském věku skrytou malformací, t.j. nedokonalé uzavření očního pohárku, které popisuje Badtke(1958). V takovém oku teplo a světlo v ohnisku před sítnicí přehřívá sklivec. Teplota sklivce je zvyšována i alternativním světlem umělým, světlem reflektujícím, teplotou okolí i vlastního těla. Dlouhodobé léta trvající zvýšení teploty intersticiální tekutiny sklivce vede ke změnám jeho metabolismu, přibývá lysozomálních enzymů, které sklivec rozvolňují, destruují interní limitující laminu, obnažují retinální a chorioideální kapiláry, pronikají přes konus na cévnatku a bělimu, kde degradují interfibrilární substanci, což vede ke ztenčení bělimy a její elongaci.

Domníváme jsme se proto, že řešení může spočívat v omezení přístupu záření, které do oka proniká, protože to je cesta jak snížit množství tepla, ve které se záření v ohnisku transformuje. Možnou nápravu proto vidíme v nošení brýlí se skly, které plně propouštějí pouze ty vlnové délky, ve kterých se vidění realizuje (jde pouze o segment v rámci celé viditelné oblasti spektra) a které přitom filtrují jim přilehlé oblasti spektra záření, které okem procházejí až na sítnici, a to zejména směrem do dlouhovlnné oblasti, protože na krátkovlnné straně je u dětí nutno pracovat velmi opatrně. Pracovní název brýlových skel , vyznačujících se těmito vlastnostmi, je absorpční skla.

Absorpční skla TLT

Firma TL TECHNOLOGIES, která je součástí vědeckého týmu, v součinnosti s odborníky v oblasti aplikované optiky skla požadovaných vlastností připravila a v rámci probíhajícího experimentu je nabízí. Ze statí výše uvedených vyplývají pro absorpční skla tři základní kriteria:

  1. Maximální prostupnost v té zóně viditelné oblasti spektra, ve které se realizuje denní a noční vidění a maximální prostupnost frekvencí tzv. signálních barev.
  2. Minimální prostupnost frekvenčních pásem mimo oblasti dle bodu 1, aby se množství energie uvnitř oka, zejména v oblasti sítnice, co nejvíce snížilo.
  3. Splnění požadavků na standardní charakteristiky brýlového skla předepsané EN ISO 14889 a souvisejícími normami pro výrobu a vlastnosti brýlových čoček.

Výsledky zkoušek byly prezentovány odborné veřejnosti na celostátním oftalmologickém sjezdu v Plzni v září 2000 a v České a Slovenské Oftalmologii, Ročník 58, Listopad 2002, strany 377 - 381 "Vliv brýlových skel TLT na progresi krátkozrakosti u dětí".

Adresa

Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.
U Zimního stadionu 1759
760 00 Zlín

Free WiFi

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

dle jednotlivých lékařů

Provozní hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 14:00
Středa 7:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 14:00